fbpx

Vrste fotonaponskih panela i učinkovitost

Vrste fotonaponskih panela i učinkovitost

Fotonaponske panele možemo podijeliti s obzirom na strukturu materijala i to na panele organskog i neorganskog podrijetla. Paneli neorganskog podrijetla mogu se podijeliti na one na bazi silicija te na ostale materijale. Silicijski paneli mogu biti kristalni (monokristalni ili polikristalni), ili pak izrađeni tehnologijom tankoga filma (amorfni silicij te multi-junction FN paneli tankog filma). Također, tehnologijom tankog filma mogu biti izrađeni i FN paneli neorganskog […]

Pročitaj Ostavi komentar

Strujno-naponske osnove fotonaponskih elektrana

Strujno-naponske osnove fotonaponskih elektrana

U ovome članku pobliže ćemo objasniti temeljne strujno-naponske osnove fotonaponskih elektrana.­­   Fotonaponske ćelije opisujemo putem poluvodičkih ventila. Karakteristika poluvodičkih ventila jest sklopni način rada. Idealni ventil jest otvoren ili zatvoren, slično poput sklopke. Otvoreni ventil predstavlja slobodni tok struje kroz strujni krug (kratki spoj), dok zatvoreni ventil predstavlja prekid strujnog kruga (prazan hod). Svaki ventil ima u barem dva izvoda preko kojih se spaja […]

Pročitaj Ostavi komentar

Izmjenjivač – mozak cjelokupnog sustava!

Izmjenjivač – mozak cjelokupnog sustava!

U prethodnim smo člancima već obradili i naučili kako FN elektrana proizvodi istosmjernu DC električnu struju. FN elektrana može se spajati na mrežu ili može raditi kao autonomni ”off grid” sustav. Takve sustave nazivamo otočnim sustavima. Svaka FN elektrana unutar svog strujnoga kruga mora sadržavati izmjenjivač. Izmjenjivač unutar električnoga kruga FN elektrane predstavlja mozak cjelokupnoga sustava. Izmjenjivač je uređaj energetske elektronike koji povezuje istosmjerni i […]

Pročitaj Ostavi komentar

Fizikalne osnove solarnih elektrana

Fizikalne osnove solarnih elektrana

U ovome članku pobliže ćemo objasniti temeljne fizikalne osnove rada samih fotonaponskih ( solarnih ) elektrana.­­ Solarne elektrane u današnje vrijeme koristimo za izravnu pretvorbu Sunčeve energije u električnu energiju. O prednostima i benificijama koje donosi ovakva investicija možete pročitati ovdje. Proizvedena struja FN elektrane istosmjernog je karaktera te se putem izmjenjivača kovertira u izmjenični karakter kako bi se opskrbili većinski izmjenični potrošači. Princip rada […]

Pročitaj Ostavi komentar

Fotonaponska elektrana – elementi sustava

Fotonaponska elektrana – elementi sustava

Svaka fotonaponska elektrana sastoji se od manjih proizvodnih jedinica koje se povezuju u veću cjelinu. Slika 5. pobliže objašnjava različitu terminologiju koja se koristi u praksi. Nadalje, ostatak FN elektrane sastoji se još od par komponenata. Pod osnovne komponente FN sustava priključenog na mrežu preko kućne instalacije ubrajamo:             1. FN modula             2. Spojne kutije sa zaštitnom opremom             3. Kabela istosmjernog razvoda             […]

Pročitaj Ostavi komentar

Hvala Vam na povjerenju!

Javiti ćemo se sa povratnom informacijom u najkraćem mogućem roku.